KLOMPKIVISILLUTISE  PAIGALDAMISE JUHIS

Klompkivisillutise paigaldamiseks on mitmeid võimalusi. Kasutatav meetod sõltub aluspinna olukorrast ja sellest, milline on rajatava sillutise otstarve ( jalgrada, sõiduautode sissesõidutee või parkla jne). Sillutist võib paigaldada äärekividega või ilma.
Olenemata sellest, millise mooduse klompkivisillutise paigaldamiseks valite, sõltub tulemus eelkõige aluspinna ettevalmistamisest ja ettemärkimisest. Platside ja jalgradade aluspinna mõõdistamine ja märgistamine toimub kõigi sillutiste puhul ühtmoodi.

Aluspõhja ettevalmistamine
• Valige välja koht, kuhu tahate sillutise paigaldada
• Määrake kindlaks vee äravoolu suund. Vesi maja vihmaveetorustikust ja rajatava sillutise pealt ära voolama kogumiskaevu või murule. Kalde võib teha pikisuunalise, põikisuunalise, piki-põikisuunalise, kuid mitte väiksema kui 5mm meetri kohta.
• Märgistage rajatava silluse ääred vaiadega.
• Väljamõõdetud alalt eemaldage liigne pinnas või lisage vajadusel juurde
• Tasandage pind rehaga
• Kui aluspind on pehme siis niisutage see (kastke voolikuga märjaks) ja  tampige kinni

Olenevalt tulevase sillutise koormusest kasutatakse erinevaid sillutise paigaldamise mooduseid.

38.jpg

1)  jalgradade ja väikse koormusega pindade puhul paigaldatakse kivi liivapõhjale.

39.jpg

2) mõõduka koormusega ja sõiduautode parklate rajamiseks paigaldatakse kivi killustikust kuivseguga põhjale.

40.jpg

Juhul, kui teete klompkivi sillutise pehmele pinnasele või kui sillutis peab tulevikus vastu pidama suurele koormusele, tuleb aluspind betoneerida.


1. PAIGALDAMINE LIIVAPÕHJALE

41.jpg1. Ettevalmistatud säng katke 5-15 sentimeetrise liivakihiga.
2. siluge pinnas hoolega jälgides, et oleks olemas vajalik kalle vee ärajuhtimiseks, kasutage reha ja rihtlatti.
3. kastke aluspind voolikuga või kastekannuga märjaks, minimaalne veekogus 1m2  kohta on 10 liitrit.
4. tampige aluspind kinni
42.jpg5. paigaldage äärekivid kasutades selleks vedelat M100 segu, vajadusel tuleb kaevata äärekivide jaoks sobiva sügavuse saamiseks aluspinda väike tranšee.
6. Täitke äärekivide ääris seguga ja täitke liivaga
43.jpg7. Paigaldage kivi vastavalt joonisele vahedega 2-3mm
8. Tasandage paigaldatud kivipind kummihaamrit kasutades
9. vajaduse korral võib liiva juurde puistata eemaldades selleks mõned kivid. Kontrollige kallet. Täitke vahed sõelutud liivaga kasutades selleks harja, liigutage harja eri suundades, et vahed saaksid korralikult täidetud.
10. Eemaldage liigne liiv nõrka veejuga kasutades kuid jälgige, et liiv kivide vahelt välja ei tuleks.

2. Paigaldamine killustikule kuiva seguga
44.jpg1. täitke ettevalmistatud säng  10-20 sentimeetrise killustiku kihiga, siluge, jälgides seejuures aluspõhja kõrgust ja kallet
2. killustiku kinnitampimiseks kasutage plaatvibraatorit
45.jpg3. paigaldage äärekivid kasutades selleks vedelat M100 segu, vajadusel tuleb kaevata äärekivide jaoks sobiva sügavuse saamiseks aluspinda väike tranšee
4. Täitke äärekivide ääris seguga ja täitke liivaga
46.jpg5. Puistake killustikukihile kuiv 5-10 cm paksune liiva-tsemendi segu ja tasandage (vajadusel võib armeerida spetsiaalse võrguga)
47.jpg6. Paigaldage kivi vastavalt joonisele vahedega 2-3mm
7. Tasandage paigaldatud kivipind kummihaamrit kasutades. Vajadusel võib kuivsegu juurde puistata eemaldades selleks mõned kivid, kontrollige kallet.
8. uhtuge sillutise pind ohtra veega üle.
49.jpg9. Täitke kivide vahed kuiva seguga kasutades selleks harja.
10. uhtuge uuesti pind üle kuid jälgige seejuures, et kuivsegu vahedest välja ei tuleks.
11. vajaduse korral puhastage pind enne kuivamist segust, sillutise pinnale ei tohi jääda mingit jälge segust, kõik vahed peavad olema korralikult seguga täidetud.

3. PAIGALDAMINE BETOONPÕHJALE
44.jpg1. täitke ettevalmistatud säng  10-20 sentimeetrise killustiku kihiga, siluge, jälgides seejuures aluspõhja kõrgust ja kallet
2. killustiku kinnitampimiseks kasutage plaatvibraatorit
51.jpg3. tehke betoneeritava ala ümber laudadest (mitte õhemad kui 40mm) raketis, raketis toestage vaiadega- vaiade vahe peab olema ligikaudu 60-100 cm
52.jpg4. Betoonikihi paksus peab olema 5-15 cm. Suurte pindade puhul on soovitav jätta iga 3 meetri tagant vähemalt 0,5 cm vahed, et temperatuuri langemine ei põhjustaks pragude tekkimist. Betooni armeerimiseks tuleb kõigepealt panna ca 3 cm kiht betooni, seejärel armatuurraud ja siis ülejäänud betoonikiht et saavutada projektis ettenähtud kõrgus.
53.jpg5. seejärel  vormige lõplikult kalded ja aluspõhja tasand
54.jpg6. paigaldage äärekivid kasutades selleks vedelat M100 segu, raketist eemaldada ei ole vaja.
7. Täitke äärekivide ääris seguga ja täitke liivaga
55.jpg8. klompkivide paigaldamine toimub 1-3 cm paksusele liiva-tsemendisegu kihile. Enne segu betoonile valamist tuleb betoonipind niisutada.
9. Täitke temperatuurivahed elastse täidisega.
10. Täitke kivide vahed seguga. Vältige segu sattumist sillutise pinnale, sillutisele sattunud segu tuleb eemaldada kindlasti kohe, enne kui segu ära kuivab.