76.jpg
joon. 1
77.jpg
joon. 2
78.jpg
joon. 3
79.jpg
joon. 4
80.jpg
joon. 5
80_1.jpg
joon. 6
82.jpg
joon. 7
83.jpg
joon. 8
81.jpg
joon. 9
84.jpg
joon. 10

Kui seinad on piisavalt tasased ja tugevad võib viimistluspaneele paigaldada otse seinale kasutades selleks kruvisid (vajadusel tüübleid) (vaata joon.1). Ebatasaste seinte puhul ning vaheseinte tegemiseks paigaldatakse paneelid karkassile.

Karkass tehakse kas puidust ( puidu puhul soovitame välitingimustes kasutada puidukaitsevahendiga immutatud materjali) või kasutatakse kipsplaadi paigaldamiseks mõeldud metallkarkassi; sammuvahe peab olema ca 0,6 meetrit.

Vajaduse korral võib paneeli ja seina vahele jäävasse õõnsusesse paigaldada soojustusmaterjali. (vaata joon. 3).


Paneele lõigatakse ketaslõikuriga või elektrisaega (vaata joon. 4).

Paneelid kinnitatakse horisontaalselt suunaga vasakult paremale  ja ülevalt alla ( vaata joon. 5).

Et nurgad jääksid korrektselt viimistletud tuleb paneelide ääred, mis jäävad nurka, lõigata 45 kraadise nurga all nii nagu on näidatud joonisel 6.

Peale paneelide paigaldamist tuleb täita paneelide vahed ja peita kruvide pead (vaata joon. 7 ja 8) et anda pinnale viimane lihv.

Selleks soovime kasutada spetsiaalset kahest komponendist koosnevat pahtlit ja erineva mustriga ning erinevat värvi paneelidele vastavat värvipigmenti. Ühe paneeli kohta kulub vähemalt 0,5 kg pahtlit. Enne pahtli pealekandmist soovitame suuremad vahed täita montaaživahuga (vaata joon. 9).

Ettevalmistused pahteldamiseks ja pahteldamine.

• Eraldi nõus segada 0,5 kg pahtlit ja 10 g (2 % pahtlist) tahkestit.
• Segada hoolega kuni ühtlase konsistentsi saavutamiseni.
• Valmis segu tuleb ära kasutada 1 tunni jooksul.
• Kandke segu ca 2 mm paksuse kihina segu kitsa pahtlilabidaga peale. (joonised 7 ja 8)
• Laske segul taheneda 1-1,5 tundi ja andke  pahteldatud kohtadele paneeli faktuurile sarnane faktuur kasutades selleks peenikest kõvade harjastega pintslit.
• Pahtli täielik kuivamine võtab ümbritsevast keskkonnast tulenevalt aega 12 –24 tundi.
• Soovitatav on töid teostada 18-20 kraadise temperatuuriga.
• Peale pahtli täielikku kuivamist värvige pahtlikohad pintsli abil paneeliga ühte värvi jälgides mustrit ja paneeli värve. (joon 10)

Pane tähele!

• Vältige pahteldamisel segu sattumist kätele ja silma
• Kasutage isikukaitse vahendeid – kummikindaid ja tööprille
• Siseruumides töötades tuulutage kindlasti
• Paneele ei tohi kasutada kaminate, ahjude, soojamüüri, radiaatorite jms viimistlemisel
• Erinevate paneelipartiide toonid võivad vähesel määral erineda
• Tellimisel arvutage korralikult välja viimistlemisaluse pinna suurus.
• Lisatellimuse tegemisel on vajalik olemasoleva paneeli näidis.