KUIDAS SAI ALGUSE STONEPLAST VIIMISTLUSPANEELIDE TOOTMINE

Kergbetoonist viimistluskivi laialdastele kasutamisvõimalustele vaatamata on selle kasutamine siiski piiratud – piirangud on seotud eelkõige kivi paigaldamisega raskele ja nn “nõrgale” pinnale.

Eeltoodust tulenevalt hakkas ettevõte 2001.aastal arhitektide ja ehitusfirmade soovidele tuginedes aktiivsel välja töötama materjali, mis ületaks kõik olemasolevad piirangud ja oleks seejuures sama ilus, eripärane ja kindel nagu seda on fassaadikivi.

Tulemusena töötati välja plastikust viimistluspaneelid STONEPLAST, mis võimaldasid lahendada raskete pindade viimistlemise puhul esilekerkivad probleemid. On terve rida olukordi, kus STONEPLAST paneelide kasutamine viimistluses on ainuvõimalik variant kui soovitakse imiteerida looduslikku kivi.

Plastikmaterjalid leiavad tööstuses laialdast kasutamist konstruktsioonide ja soojusisolatsiooni tootmisel, paatide, kaatrite ja laevade korpuste valmistamisel, autode kastide ja kabiinide, tsisternide, jahutite, ujumisbasseinide, veeparkide ja laste mänguväljakute tegemisel jne.

STONEPLAST paneelid on kaasaegne viimistlusmaterjal, mille koostiseks on polümeer, kuhu on lisatud mineraalse päritoluga lisandeid (marmoripuru, kvartsliiv, purustatud kivi jt) ja armeeritud fiibertehiskiud.

Hoolikalt valitud paneelide koostisesse kuuluvate komponentide vahekord tagab STONEPLAST paneelide väga head füüsikalis-mehhanistlikud ja  tarbimisomadused.
(vaat. STONEPLAST viimistluspaneelid – peamised omadused ).